100-lecie Szkoły

Jesteś tu: » Strona startowa » 100-lecie Szkoły

100-lecie Szkoły

 

Rok 2013 był rokiem jubileuszowym.

Nasza Szkoła obchodziła stulecie powstania.

 Od stycznia cała społeczność szkolna podejmowała różnorodne działania,aby uczcić 100 - lecie naszej "Trzynastki".


Zorganizowane zostały konkursy plastyczne, literackie, historyczne, gry i zabawy.


Uwieńczeniem obchodów były:

- msza święta koncelebrowana przez arcybiskupa seniora Damiana Zimonia,

- barwny korowód ulicami Bogucic na czele z Orkiestrą Dętą "Katowice" prowadzoną przez nauczyciela muzyki, pana Damiana Łebka (należy dodać, że większość członków Orkiestry to nasi absolwenci),

- uroczyste spotkanie jubileuszowe z widowiskiem słowno - muzycznym pod tytułem „A to Polska właśnie”.


Widowisko, w którym występowały uczennice i uczniowie naszej Trzynastki, a także przedszkolaki z Siedemdziesiątki, zostało przygotowane przez panie Teresę Będkowską i Hannę  Kokocińską, a scenografię opracowała i wykonała nauczycielka plastyki pani Anna Rzezik.

Na uroczystości obchodów 100 - lecia Szkoły, które odbywały się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Katowice, pana Piotra Uszoka, zostało zaproszonych wielu wspaniałych gości, w tym emerytowani pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni, a także absolwenci Szkoły.


Dziękujemy wszystkim, którzy pomagali nam i wspierali nas

w przygotowaniach obchodów 100 - lecia Szkoły Podstawowej nr 13.

Cieszymy się, że wspólnie udało się nam zorganizować wspaniałe przedsięwzięcie, które na długie lata zapadnie w naszej pamięci.