Jesteś tutaj:
  1. Start

Strona główna

Dzisiaj na tablicy

INFORMACJA 

  

organizacja nauki uczniów od 17 maja 2021 r. 

 

 od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę

 

w tzw. systemie hybrydowym: 50 proc./50 proc.:  zajęcia realizowane stacjonarnie i zdalnie

 

harmonogram zajęć w systemie hybrydowym został przesłany poprzez e-dziennik VULCAN

 

    

             

  

  


   

 

  Rekrutacja uzupełniająca 2021/2022

 

do klasy I 

 od 10 maja 2021 r. 

 

 

 

Harmonogram w postępowaniu uzupełniającym

 

https://katowice.elemento.pl/elemento-parents//main_inactive.action

 TERMINY

od 10 maja 2021r.
do19 maja 2021r.

Zgłoszenie kandydata do przynależnej mu obwodowej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 10 maja 2021r.
do19 maja 2021r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do pozaobwodowej szkoły podstawowej (oraz obwodowej w terminie uzupełniającym ) wraz z dokumentami potwierdzającymi

spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 22 maja 2021r.
do 27 maja 2021r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa

w art. 150 ust. 7 ustawy - Prawo oświatowe.
 

28 maja 2021r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 31 maja 2021r.
do
11 czerwca 2021r.

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia.

28 czerwca 2021r.
godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

                      INFORMACJA  

   

Włączamy się w zbiórkę dla chorego na nowotwór

ucznia Oliwiera 

 

 

poniżej link do zbiórki :

 

https://pomagam.pl/dken43     

 

 

 


       Przypominamy 

   
o systematycznym kontakcie
z wychowawcami, nauczycielami
poprzez e-dziennik, kontakt telefoniczny 
 
 
KONTAKT OSOBISTY PROSIMY USTALAĆ
ZA POMOCĄ W/W  I TYLKO W PILNYCH SPRAWACH   
 

 

 W TROSCE O NASZE BEZPIECZEŃSTWO  

 
 
 

Bądź bezpieczny – stosuj zasadę DDMA  

 

Nasze zdrowie zależy od wzajemnej odpowiedzialności. 

Każdy ma wpływ na to, jak szybko epidemia zostanie zahamowana.

 

W jaki sposób możemy to zrobić? Wystarczy stosować zasadę DDMA,

 dzięki której chronimy siebie i innych:

D jak dystans

D jak dezynfekcja

M jak maseczka

A jak aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe


Utrzymywanie dystansu min. 1,5 m od innych osób, częste mycie rąk woda z mydłem

i ich dezynfekcja, a także zakrywanie ust i nosa w przestrzeni publicznej  

-  to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem.