Jesteś tutaj:
  1. Start

Strona główna

Dzisiaj na tablicy

WAŻNE 

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW PRZEDSZKOLAKÓW

 

I UCZNIÓW   KLAS I-III

 

 

od 1 czerwca  2020 r.  wznawiamy funkcjonowanie

 

  Miejskiego Przedszkola nr 70.

 

 

Odbędą się również zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

 

 z elementami dydaktyki w klasach I-III

 

wg podanego przez wychowawców harmonogramu

 

 W sprawie posiłków prosimy o kontakt z p.intendentką Iwoną Nalepą

 

 

 Prosimy o zapoznanie się z informacją zawartą na stronie:

 

https://www.katowice.eu/

 

 


DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

 

04.06., 12.06., 16,17,18 (egzamin ósmoklasisty)

   


 
 

 

02.06.2020 r.  KLASY    I-III  

 

03.06.2020 r.    KLASY   IV-VIII

 

 w godz. 1700 - 1800

 

Konsultacje odbędą się w formie zdalnej za pomocą

 

aplikacji MS Teams   należy połączyć się z danym nauczycielem 

 

(rodzice logują się na konto dzieci, wychowawcy służą pomocą)

 


INFORMACJE DLA KL.8

 

 dotyczące terminów postępowania rekrutacyjnego do klas I szkół ponadpodstawowych

znajdują się w zakładce: Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2020/2021  

oraz w systemie elektronicznego naboru :

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/


 

 


   

 

 

LISTA PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH KANDYDATÓW

(dzieci spoza obwodu)

DO KLASY I

SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 13 im.św.Barbary

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 4 W KATOWICACH

 

 Lista przyjętych na stronie

 


 

LISTA PRZYJĘTYCH DO 

MIEJSKIEGO  PRZEDSZKOLA NR 70

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 4 W KATOWICACH

 

Lista przyjętych na stronie

 


 

INFORMACJE O REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ ZNAJDUJĄ SIĘ

W ZAKŁADCE:

REKRUTACJA DO KLAS  I ORAZ NA

STRONIE SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO

NABORU: 

 https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/katowice

 

INFORMACJI UDZIELAMY TELEFONICZNIE W GODZINACH 730-1530

 

 


 

INFORMACJE DLA RODZICÓW PRZEDSZKOLAKÓW !

 
 
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI  

 

 

Którzy rodzice będą mogli posłać swoje dzieci do przedszkola?

 

Apelujemy do samorządów, by z placówek w pierwszej kolejności mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Warto, aby pierwszeństwo uzyskały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Co powinien wiedzieć rodzic przed posłaniem dziecka do przedszkola?

 

Najważniejsze jest to, aby dziecko było zdrowe – bez objawów chorobowych.
To stała zasada, o której zawsze należy pamiętać.


Przypomnij swojemu dziecku podstawowe zasady higieny. Zwróć uwagę na:  niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować. Twoje dziecko uczy się przez obserwację.  

 

Wytłumacz również dziecku, aby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

 

Kiedy i komu muszę zgłosić, że moje dziecko przyjdzie do przedszkola?

 

Jeśli chcesz przyprowadzić dziecko do przedszkola, powiadom o tym dyrektora placówki. To dyrektor wspólnie z organem prowadzącym określi szczegółowe rozwiązania w zakresie przyjęcia do placówki.

 

Jak moje dziecko musi być przygotowane do przyjścia do przedszkola?


Jeśli Twoje dziecko ukończyło 4 lata, musisz zapewnić mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola.

 

Przypomnij dziecku podstawowe zasady higieny takie jak: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. Powiedz dziecku, że jego ulubione zabawki powinny zostać w domu.

 

 Czy muszę zapewnić mojemu dziecku maseczkę?

 

Tylko w drodze do przedszkola i z powrotem, jeśli Twoje dziecko ukończyło 4. rok życia. Może to być także inna forma indywidualnej osłony nosa i ust.

 

Ważne! W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.

 

Pamiętaj jednak, że rodzice i opiekunowie muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak również przebywania
w budynku przedszkola.

  

Czy moje dziecko otrzyma posiłek podczas pobytu w przedszkolu?

 

Tak. Przedszkole podczas prowadzenia zajęć zapewnia dzieciom posiłki.

 

Czy wydawanie i spożywanie posiłków będzie bezpieczne?

 

Tak. Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. Zalecamy również, aby spożywanie posiłków odbywało się w małych grupach.

 

Jak w przedszkolu będzie przestrzegane bezpieczeństwo sanitarne?

 

Każda placówka musi być wyposażona w podstawowe środki higieny osobistej oraz płyn do dezynfekcji umieszczony przy wejściu do budynku.

 

Każda grupa dzieci będzie przebywać w wyznaczonej sali. Muszą być z niej usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki. Stoliki i krzesełka w stołówkach będą dezynfekowane po zjedzeniu posiłku przez każdą grupę dzieci.

 

Co ma zrobić rodzic w sytuacji, gdy dziecko nie będzie miało możliwości skorzystania z opieki przedszkolnej?

 

Rodzicowi dziecka, któremu samorząd nie zapewni opieki przedszkolnej, mimo że rodzic wyraża taką chęć, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

 

Jakie zajęcia będzie miało moje dziecko w przedszkolu?

 

Zdecyduje o tym dyrektor placówki, mając na względzie wytyczne sanitarne. W czasie pobytu w przedszkolu dziecko będzie przebywać w miarę możliwości w mniejszej grupie, w jednej sali. Dziecko będzie mogło się bawić zabawkami, które można dezynfekować. Nauczyciel zapewni przede wszystkim opiekę, ale może także organizować zabawy, zajęcia dydaktyczne. Dziecko będzie mogło korzystać z przedszkolnego placu zabaw lub boiska, ale pod warunkiem, że dostępne na nim urządzenia będą dezynfekowane. Nie zalecamy, by dzieci wychodziły na spacery czy wycieczki poza teren placówki.

 Czy moje dziecko będzie mogło skorzystać ze wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznej?

 Tak. Od 4 maja br. poradnie wznowią swoją działalność. Będą mogły wydawać opinie oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego czy indywidualnego nauczania.

   

https://gis.gov.pl/


 

   

Aktualności

projekt

 

pl

 

Od 3 września 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 13 w Katowicach

realizujemy projekt

 

"Więcej wiedzieć - lepiej współdziałać"