Dzieje Szkoły w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

Miasto Katowice wraz ze Związkiem Górnośląskim podjęło się realizacji projektu "Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego - kronik szkolnych".

Działaniami objęta została również nasza szkoła. Głównym celem projektu jest zachowanie dla przyszłych pokoleń unikatowych kronik szkolnych oraz zwiększenie dostępu do tych zasobów.

Publikacje kronik znajdują się na stronach internetowych Śląskiej Biblioteki Cyfrowej

 

SP 13

http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=20180&from=latest

http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=19702&from=latest

 

NA GÓRĘ