Historia

Z DZIEJÓW SZKOŁY 

XVI wiek

Powstaje pierwsza szkoła w Bogucicach. Jest to szkoła parafialna przy drewnianym kościółku.

XVIII wiek

Utworzono pierwszą szkołę świecką, przy zbiegu dzisiejszych ulic Markiefki i Katowickiej.
Wraz z rozwojem przemysłu
wzrasta liczba ludności, dlatego w pierwszej połowie XIX wieku oddana zostaje do użytku dużo większa szkoła przy ulicy Markiefki.

1903

Oddano do użytku Szkołę Miejską nr 12, początkowo koedukacyjną.

1913

Szkoła staje się szkołą dla chłopców (budynek z czerwonej cegły)

1913

Wybudowano Szkołę Żeńską nr 13 (szary budynek)

I wojna światowa

Władze niemieckie przekształcają budynek szkoły w szpital wojskowy.

1919 - 1921

W czasie Powstań Śląskich w szkole kwaterują powstańcy śląscy.

1922

Śląsk zostaje przyłączony do państwa polskiego i obie szkoły stają się polskimi.

W budynku przy ulicy Markiefki uczą się dzieci mniejszości niemieckiej.

1922 - 1939

Szkoła organizuje kursy języka polskiego i współpracuje z organizacją harcerską,

1939 - 1945

Szkoły znowu stają się niemieckie.

Wszystkie polskie książki (około 5000 tomów), jak również pomoce szkolne mające znamiona polskości, zostają spalone na boisku szkolnym.

5 kwietnia 1945

Rozpoczyna się pierwszy powojenny rok nauki.
Zaczynają swą działalność organizacje uczniowskie.
Na nowo tworzy się bibliotekę szkolną z darów nauczycieli, społeczeństwa i z pieniędzy uzyskanych z dotacji i innych źródeł.

1955-1956

Szkole nr 13 przydzielono rejon południowej części Bogucic. Od tego czasu staje się szkołą koedukacyjną.

29 kwietnia 1967

Otwarto salę gimnastyczną, która architektonicznie połączyła obie szkoły.

1969 - 1971

Szkole dobudowano jedno piętro.
W tym czasie dzieci uczą się w dawnym budynku przy ulicy Markiefki;

3 września 1973

Szkoła otrzymuje imię Walerego Wróblewskiego
- uczestnika - powstania styczniowego;

11 czerwca 1974

Szkoła otrzymuje sztandar. Zostaje odsłonięta tablica pamiątkowa.

1975

Decyzją władz obie sąsiadujące szkoły połączono  w Szkołę Podstawową nr 13.

1980 - 1990

Gwałtownie wzrasta liczba dzieci w Szkole.
Część klas I - III zostaje przeniesiona do dawnego budynku przy ulicy Markiefki.

Szkoła pracuje na trzy zmiany, a nauka trwa do godziny 18.30

1990 - 1991

Szkoła liczy 1726 uczniów, których uczyło 109 nauczycieli.

1993

Szkoła staje się Szkołą Miejską. Przeprowadzono remont: wymieniono podłogi, instalację elektryczną i odnowiono korytarze.

1 września 1999

Reforma oświaty – uczniowie kończą szkołę podstawową po klasie VI

1999

Wybudowano nowe boiska pokryte tartanem.

1999 -2003

Utworzono dobrze wyposażoną pracownię komputerową.

Systematycznie następuje wymiana stolików i krzeseł uczniowskich w salach lekcyjnych.

2002

Po raz pierwszy uczniowie klas szóstych piszą sprawdzian kompetencji na zakończenie szkoły podstawowej.

2003 - 2008

Wymieniono stolarkę okienną i instalację wodną w całej szkole.

2005

Szkoła powraca do poprzedniego imienia św. Barbary.

2006

Szkoła otrzymuje nowy sztandar.

1 września 2009

SP 13 i Miejskie Przedszkole nr 70 stają się Zespołem Szkolno–Przedszkolnym nr 4

2009 - 2010

W szkole realizowany jest program POKL "Poznać - Zrozumieć - Współdziałać" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 2010 Wybudowano portiernię,wykonano termomodernizację budynków szkolnych
2011 - 2013

W szkole realizowany jest program POKL "Znam - Rozumiem - Współdziałam" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2011 Wybudowano plac zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła"
2012 - 2013

Przeprowadzono remont korytarzy, sal lekcyjnych i sali gimnastycznej. Wymieniono stolarkę drzwiową i podłogi

2013 Szkoła obchodzi stulecie swego powstania
szkola

2015

Wybudowano plac zabaw dla przedszkola wraz z infrastrukturą.

2016

Modernizacja boisk szkolnych. Budowa tunelu treningowego do baseball
2017

Renowacja elewacji budynku z czerwonej cegły.

2017

Remont biblioteki i czytelni - wymiana regałów.

2018

Szkoła obchodzi 105-cio lecie powstania.

 

 

NA GÓRĘ