O Miejskim Przedszkolu nr 70

 

 

  

  
 

   Informacje o Miejskim Przedszkolu nr 70 im.Bajtli z Bogucic

 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4

 

 

Przedszkole jest czynne w godzinach 600 – 1700

 

Obecnie działają w nim dwa oddziały: dla dzieci 2,5-4 lat oraz dla dzieci 5-6 letnich

 

W Miejskim Przedszkolu nr 70  pracuje 4 nauczycieli wychowania przedszkolnego, pomoc nauczyciela oraz nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe: psychologiczne, logopedyczne, gimnastykę korekcyjną, katechezę, rytmikę oraz język angielski. Wszystkie zajęcia dodatkowe są organizowane nieodpłatnie.

W Naszym przedszkolu jest realizowany program wychowania przedszkolnego „Hop do góry" wydawnictwa PWN. Program ten umożliwia pełną realizację podstawy programowej. Nacisk kładziony jest na nowoczesne podejście do edukacji, ale nie odrzuca skutecznych, sprawdzonych rozwiązań matodycznych.

Poprzez zabawę, w naturalny sposób, przygotowuje się dzieci do czytania i pisania, wprowadza się je w świat pojęć matematycznych, społecznych, przyrodniczych i technicznych. Pozwala im się doświadczać i przeżywać rzeczywistość zgodnie      z dziecięcą fascynacją otaczającym światem.

 

Ponadto w przedszkolu realizowany jest autorski program "Karlik i Karolinka", którego celem jest tworzenie okazji do poznawania tradycji rodzinnej i regionalnej poprzez wspieranie działań twórczych. Zapoznanie z dziedzictwem kulturowym, historycznym, zaciekawienie tradycją i historią.

 

"Gry i zabawy ruchowe" to program mający na celu rozwijanie sprawności ruchowej u dzieci, wspomaganie harmonijnego rozwoju dziecka oraz promowanie zdrowego stylu życia.

 

"Sanford Harmony" zapewnia prawidłow rozwój spoleczno-emocjonalny dzieci, wspiera proces budowania wspólnoty, pomaga w nawiązywaniu dobrych relacji z rówieśnikami oraz rozwija umiejetności komunikacyjne. Uczy okazywania empatii i szacunku, pomaga rozwiązywać problemu i konflikty i sprawia, że dzieci chętniej chodzą do przedszkola.

 

Miejskie Przedszkole nr 70 w ZSP  nr 4 systematycznie 

współpracuje z instytucjami kultury i oświatowymi m.in.:

 

  • Miejską Biblioteką Publiczną w Katowicach – Filią nr 16 – 33
  • Miejskim Domem Kultury ''Bogucice -Zawodzie''
  • Pałacem Młodzieży
  • Szkołą Podstawową nr 13 im.św. Barbary wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr4
  • oraz okolicznymi przedszkolami i szkołami

 

 

Dzieci aktywnie uczestniczą w licznych imprezach organizowanych przez uczniów

 

Szkoły Podstawowej nr 13 im.św. Barbary ,

 

co niewątpliwie ułatwia im późniejszą adaptację do warunków szkolnych.

 

 

 

 

 

 Zapraszamy do Naszego przedszkola !

 

 

Uczy, bawi, wychowuje !

 

 

NA GÓRĘ