ZADANIA

ZADANIE 1

"Od pomysłu do sukcesu"

- zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne dla klas VII i VIII.

 

Udział w  dodatkowych zajęciach matematycznych stwarza uczniom warunki rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności oraz rozwijania zdolności. Praca w małych czteroosobowych grupach...

ZADANIE 2

„Matematyczne zmagania” -  zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla klas IV i V.

 

Zajęcia przeznaczone podnoszeniu kompetencji matematycznych uczniów wykazujących problemy związane z opanowaniem treści programowych z matematyki.

Program zajęć ma na celu min.:

- wdrażanie do...

ZADANIE 3

Kółko przyrodniczo-matematyczne

- zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze i matematyczne

dla kl. II i III

 

Uczniowie na zajęciach matematyczno-przyrodniczych badają otaczający ich świat, wyjaśniają zachodzące w nim  zjawiska, poszukują rozwiązań, przeprowadzają...

ZADANIE 4

Odkrywcy przyrody

- zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze, naukowo – techniczne dla kl. IV

 

Zajęcia  mają na celu rozwijanie zainteresowań i zdolności uczestników. Kształcą umiejętności uczenia się, twórczego myślenia, rozwiązywania problemów i współpracy w...

ZADANIE 5

"Świat jest pełen tajemnic" - zajęcia rozwijające kompetencje biologiczne  

 

Zajęcia odbywają się w dwóch grupach wiekowych klasy: V-VI i VII-VIII,

Uczestnicy poznają różne dziedziny nauk biologicznych, wybrane kluczowe odkrycia przyrodnicze. Dowiadują się o roli kobiet w...

NA GÓRĘ