opieka stomatologiczna

Opieka stomatologiczna

 

 

Szanowni Państwo,

 

z przyjemnością informujemy, że Organ Prowadzący podpisał porozumienie

z Centrum Stomatologii Neomed 

zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Morcinka 9-11 w zakresie świadczenia  opieki stomatologicznej dla Naszych Uczniów.

 

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. 2019 poz. 1078) organ prowadzący szkołę w przypadku braku znajdującego się na terenie szkoły gabinetu dentystycznego powinien zawrzeć porozumienie z gabinetem dentystycznym posiadającym kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia zlokalizowanym poza szkołą, lub z dentobusem.

 

Koordynatorem opieki stomatologicznej dla uczniów z ramienia CENTRUM STOMATOLOGII NEOMED

jest lekarz dentysta Małgorzata Fischer, email: neomed@neomed.com.pl

tel. 501 234 137, 32-258-48-85

 

Na podstawie Porozumienia, po podpisaniu zgody przez rodzica/opiekuna prawnego zostaje zapewniona bezpłatna opieka stomatologiczna dla uczniów w tym profilaktyka i świadczenia ogólnostomatologiczne w gabinecie stomatologicznym w Katowicach przy ul. Morcinka 9-11. Uczniowie szkoły posiadający zgodę korzystają ze świadczeń w zakresie leczenia stomatologicznego poza kolejnością.

 

Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla uczniów obejmują m.in.

(w zależności od wieku pacjenta):

- ocenę stanu uzębienia,

- kontrolę higieny jamy ustnej (badanie kontrolne wraz z instruktażem higieny jamy ustnej),

- ocenę stanu morfologicznego i funkcji żucia,

- profilaktyka profesjonalna, w tym profilaktyka fluorkowa,

- kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej

- wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu.

 

Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne odbywają się w godzinach lekcyjnych, w terminie ustalonym pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi, podmiotem wykonującym działalność leczniczą a dyrekcją szkoły. Po udzieleniu świadczenia uczeń/opiekun otrzyma informację dotyczącą stanu uzębienia i ewentualnej konieczności rozpoczęcia leczenia ogólnostomatologicznego lub specjalistycznego. Od decyzji rodzica/opiekuna prawnego zależeć będzie podjęcie się leczeniu stomatologicznemu w Centrum Stomatologicznym Neomedw Katowicach (zgodnie z treścią Porozumienia) czy też w innym gabinecie.

Dalsze leczenie czyli udzielanie świadczeń ogólnostomatologicznych odbywa się w godzinach pozalekcyjnych w obecności rodziców/opiekunów prawnych ucznia, w terminie indywidualnie ustalonym z podmiotem leczniczym, na podstawie wskazań lekarskich przekazanych w trakcie wizyty profilaktycznej.

NA GÓRĘ