Regulamin świetlicy szkolnej w okresie epidemii

 

PRZESTRZEGAJ REGULAMINU ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

 

W OKRESIE EPIDEMII  

 

 

 

ORAZ PONIŻSZYCH ZASAD !

 

NA GÓRĘ