Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. DOKUMENTY
  3. e-PUAP

e-PUAP

 

 

 ZAŁATWIANIE  SPRAW ZA POMOCĄ USŁUGI ePUAP

 

 

 PODMIOT PUBLICZNY:  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Katowicach

 

 

Szkoła publiczna prowadzona przez organ administracji rządowej lub jednostkę samorządu terytorialnego jako jednostka budżetowa w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) realizującą zadania publiczne, o których mowa w ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, z późn. zm.) ma obowiązek posiadania skrzynki e-PUAP.

 

 

INFORMACJE  DOTYCZĄCE ZAŁATWIANIA

 

SPRAW ZA POMOCĄ USŁUGI ePUAP

  

 

 

Pisma ogólne można  składać drogą elektroniczną przez platformę e-PUAP

 

pod adresem: 

 

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego

 

  wybierając pismo ogólne i wybrać adres naszej skrytki:

 

   /zsp4katowice/SkrytkaESP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA GÓRĘ