Organizacja egzaminu ósmoklasisty

 

 

 INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZAMINU ÓSMOKLAISTY

  

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 

 

 

 

  • PLIKI PONIŻEJ 
NA GÓRĘ