mlegitymacja szkolna

 

Uczestniczymy w projekcie

mLegitymacja szkolna

  

 w sprawie w/w należy zgłosić się do Pani Jolanty Jarosz -  referent ds uczniowskich 

 

zdjęcie do mLegitymacji należy wykonać, jak do tradycyjnej

 


   

https://www.gov.pl/web/mobywatel/mlegitymacja-szkolna

 

 

Proces potwierdzenia ważności mLegitymacji szkolnej może być dokonany na podstawie następujących działań:

 

Okazanie dokumentu na ekranie urządzenia mobilnego (weryfikacja wizualna tak jak tradycyjnej legitymacji szkolnej).

 

Prezentowany dokument posiada takie zabezpieczenia jak:

 

 1. Hologram – kolor hologramu zmienia się przy poruszaniu telefonem
 2. Element dynamiczny – flaga na ekranie telefonu faluje
 3. Data wydania legitymacji
 4. Termin ważności legitymacji – oznaczenie czy legitymacja jest ważna (kolor zielony) czy nieważna (kolor czerwony)
 5. Czas okazania w formacie DD-MM-RRRR oraz czas podany co do sekundy
 6. Powtarzający się wzór tła

 

Wszystkie powyższe elementy można sprawdzić jedynie poprzez weryfikację wizualną, bez konieczności wykonywania dodatkowych akcji w telefonie.

 

Weryfikacja funkcjonalna

 

Polega na wykonanie dowolnej akcji w aplikacji mObywatel lub na okazywanym dokumencie tj.:

 

 1. Wejście w funkcję „Przekaż” w dolnym menu. Pojawi się ekran z kodem QR oraz elementami graficznymi do weryfikacji: hologram i pulsująca flaga.
 2. Rozwinięcie pola „Nazwa i adres szkoły” na ekranie głównym mLegitymacji,
 3. Wejście w opcję „Więcej” na dolnej belce menu.

 

Weryfikacja kryptograficzna

 

Osoba weryfikująca sprawdza ważność certyfikatu za pomocą aplikacji mWeryfikator (instalacja aplikacji nie wymaga posiadania Profilu Zaufanego). Aby przekazać dane osobie weryfikującej należy wykonać następujące czynności:

 

 1. Wybranie funkcji „Przekaż” na dolnej belce menu przez Ucznia.
 2. Pokazanie do zeskanowania kodu QR.
 3. Akceptacja zakresu przekazywanych danych użytkownikowi mWeryfikatora.
 4. Użytkownik mWeryfikatora zobaczy na swoim urządzeniu dane Ucznia — imiona i nazwisko oraz zdjęcie w niskiej rozdzielczości, a także datę weryfikacji (weryfikacja integralności i pochodzenia danych). Może też sprawdzić ważność certyfikatu online (z połączeniem internetowym).

 

 

 

NA GÓRĘ