Półkolonie letnie "Akcja lato 2022''

 

 

 

Organizacja wypoczynku letniego  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4

 

w Katowicach

 

w ramach "Akcja lato 2022''

 

Podstawowe przepisy regulujące organizację wypoczynku dzieci i młodzieży:

 

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz.1943
    ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452),
  • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz.1553 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. 2017 r., poz.2361) 1 lipca 2018 r.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży

 

1.Organizatorem wypoczynku jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Katowicach

Szkoła Podstawowa nr 13 im.św.Barbary  40-214 Katowice ul.Wróblewskiego 42-44.

2.Uczestnikami wypoczynku są uczniowie klas I-III i IV- VIII.

3.Organizator wypoczynku zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku, w szczególności organizuje wypoczynek w obiekcie lub na terenie spełniającym wymagania ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz warunki higieniczno-sanitarne, określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, ochronie środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a w przypadku wypoczynku z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej- organizuje wypoczynek w obiekcie lub na terenie dostosowanym do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności uczestników wypoczynku.

4.Kadrę wypoczynku stanowią: kierownicy turnusów oraz wychowawcy półkolonii w następujących terminach:

I TURNUS

II TURNUS

III TURNUS *

27.06.-01.07.2022 r.

04.07.-08.07.2022 r.

18.07.-22.07.2022 r.

Joanna Plutka

kierownik

Mariola Kubalska

kierownik

Anna Derkowska

kierownik

Gabriela Chmielarz

Agnieszka Osuch

Marlena Rolnik-Kazimierowicz

Katarzyna Sobusik

Joanna Smolka-Jedlińska

Monika Tomasionek

Beata Bolesławska-Frąc

Bożena Dąbrowska

Beata Bolesławska-Frąc

* bez wyżywienia

5.Zajęcia organizowane podczas wypoczynku ujęte są w ramowym planie półkolonii w ramach "Akcji lato 2022''

i odbywają się wg programu opracowanego przez kierownika danego turnusu.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 900-1400

Udostępnione są poszczególne pomieszczenia szkoły:

a)zajęcia w dużej sali gimnastycznej:

-rozgrywki sportowe

-gry zespołowe: koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna

b)zajęcia w małej sali gimnastycznej:

-wyścigi rzędów

-tenis stołowy-turniej w każdym tygodniu

-rozgrywki w piłkę siatkową

-badminton-turniej

c)zajęcia w sali komputerowej

-gry komputerowe

-korzystanie z Internetu

-konkursy-wykorzystanie programu paint

d)zajęcia w świetlicy:

-oglądanie bajek i filmów na DVD

-gry planszowe

-układanie puzzli

-zajęcia plastyczno-techniczne

-konkursy

-zabawy własne na dywanie

-zabawy muzyczne

e)zajęcia w salce korekcyjnej

-zabawy

-relaksacja

f)zajęcia na boisku szkolnym i placu zabaw (uzależnione są od warunków pogodowych)

-rozgrywki sportowe

-gry i zabawy ruchowe

g)zajęcia poza terenem ZSP nr 4 wg harmonogramu półkolonii danego turnusu

6.W trakcie półkolonii podczas I i II turnusu zainteresowani uczestnicy

mogą skorzystać z obiadów wydawanych przez stołówkę szkolną.

7.Organizacja wypoczynku w ramach "Akcji lato 2022'' została zgłoszona do Kuratorium Oświaty w Katowicach 

 numer zgłoszenia:

a) 21285/SLA/L-2022

b) 20555/SLA/L-2022

c) 21384/SLA/L-2022

 

 

https://kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/3220-77-077-interwencyjna-linia-telefoniczna-na-potrzeby-akcji-bezpieczne-wakacje-2022/

NA GÓRĘ