GRONO PEDAGOGICZNE

 

 Grono Pedagogiczne

 

 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 

  

 

Dyrektor

Uśmiech

 

 

mgr Apolonia Filipek

Wicedyrektor

Uśmiech

mgr Aleksandra

Urbańczyk

Psycholog szkolny

 Uśmiech

mgr Joanna Czuma-Sitek

Pedagog szkolny 

Uśmiech

mgr Monika Tomasionek

 

Nauczyciele wychowania

przedszkolnego  

 

 

mgr Agnieszka

Chmielewska- Stefańska

mgr Agnieszka Osuch

mgr Maria Kachnic

Psycholog 

Uśmiech

mgr  Iwona Burdak

Nauczyciel języka

angielskiego

mgr Joanna Plutka

Nauczyciel zajęć  ruchowych

mgr Ewa Tomczok

 Logopeda

 

 Uśmiech

 

mgr Mariola Kubalska

Katechetka

Uśmiech

mgr Barbara Kaszowska

Nauczyciel zajęć

rytmiczno- 

umuzykalniających 

Uśmiech

mgr Katarzyna Jeżowska

 

mgr Danuta Szulc-

Paprota

 

  

Nauczyciele edukacji

wczesnoszkolnej

 

nauczyciel

 

 

 

 

 

mgr Grażyna Dąbrowska

mgr Mariola Kubalska

mgr Monika Mitas

mgr Joanna Smolka -

Jedlińska

mgr Danuta Szulc-

Paprota

 

Język polski

 

 

 

 

mgr Grażyna Nędzi

mgr Małgorzata Rawska-

Gwizdała

mgr Zbigniew Stachoń

Język angielski

 

 

 

mgr Bożena Dąbrowska

mgr Joanna Plutka

mgr Patrycja Tomiczak

mgr Aleksandra

Urbańczyk

 

Język niemiecki

 


mgr Marzena

Nagadowska

 

 

 

 

mgr Damian Dobrosielski

 

 mgr Robert Urbankiewicz

 

Matematyka

 

   

mgr Karolina Białosuknia

 

mgr Urszula Cupiał
lic.Arkadiusz Piłat
mgr Katarzyna Sobusik

 

Biologia                 

 

 

  

mgr Beata Bolesławska-

Frąc

 

 

Przyroda

 

 

 

Chemia

 

dr Katarzyna Serafin

 

Fizyka 

 

 

mgr Karolina Białosuknia

Geografia

mgr Gabriela Chmielarz

 

Informatyka

  

mgr Apolonia Filipek

mgr Urszula Cupiał

lic. Arkadiusz Piłat

mgr inż.Andrzej

Wiltosiński

 

 

Technika

 

mgr Gabriela Chmielarz

 

Plastyka

 

 

 

mgr Anna Rzezik

 

Muzyka

 

mgr Damian Łebek

Wychowanie fizyczne

 

 

 

mgr Marta Grząślewicz

mgr Tymoteusz Milewski

mgr Ewa Tomczok

Religia


 

mgr Wojciech Płoneczka

mgr Marlena Rolnik-

 

Kazimierowicz

mgr Piotr Sontag

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

mgr Barbara Sypień

 

 

Doradztwo

edukacyjno- zawodowe

 

Nauczyciel bibliotekarz

 

 

 

mgr Anna Derkowska

  

Wychowawcy świetlicy 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Mariola Kustal -

Koev 

 

mgr Bożena Dąbrowska

mgr Iwona Gajowska

mgr Agata Helios

mgr Damian Łebek

mgr Anna Rzezik

 

mgr Iwona Gajowska

NA GÓRĘ