ROK SZKOLNY 2022/2023

Rok szkolny 2022/2023 

I  okres

  01 września 2022 r.

-

13 stycznia 2023 r.

II  okres

14 stycznia 2023 r.

-

23 czerwca 2023 r.

 

 

Konferencje klasyfikacyjne

 

Rady Pedagogicznej

po I okresie

10 stycznia

2023 r.

na koniec roku

19 czerwca

2023 r.

 

 

 

 

Zebrania z rodzicami*

 

o godz. 1700

Klasy I-III

Klasy IV- VIII

 

06 września

07 grudnia

07 lutego

16 maja

 

07 września

08 grudnia

08 lutego

17 maja 

Konsultacje

(tzw. godziny dostępności)

dla rodziców/opiekunów/uczniów

 

 

wg harmonogramu

 

plik do pobrania poniżej

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2022 r.

 

Ferie zimowe

16 - 29 stycznia 2023 r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

06 - 11 kwietnia 2023 r.
 

Egzaminy ósmoklasisty

2023

 

23 maja 2023 r. język polski

24 maja 2023 r. matematyka

25 maja 2023 r.

język obcy nowożytny

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (tzw. dyrektorskie),

 

w poniższych dniach zapewniona jest opieka w świetlicy szkolnej

 

w godz. 700-1600

 

 

planowany termin wrzesień 2022 r. Dzień Sportu-Festyn Szkolno-Przedszkolny

31 października (poniedziałek przed 01.11.b.r.)

02 maja 2023 r.  (wtorek przed 03.05.b.r.)

04-05 maja 2023 r. (czwartek i piątek)

23, 24, 25 maja 2023 r. (wtorek, środa, czwartek) - egzamin ósmoklasisty

 

 

 

Święto patronki szkoły - św. Barbary

05 grudnia 2022 r. (poniedziałek)

Jasełka

16 grudnia 2021 r. (piątek)

Zakończenie zajęć

dydaktyczno -wychowawczych

23 czerwca 2023 r.  

 

 

 

 


 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DO KLAS I-III

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. ŚW.BARBARY

W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 4 W KATOWICACH

 W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

KLASA

PRZEDMIOT

TYTUŁ, WYDAWNICTWO

AUTORZY

NUMERY DOPUSZCZEŃ

 

 

 

1

Edukacja wczesnoszkolna

„Szkolni przyjaciele 1” MEN

Podręcznik

„Szkolni przyjaciele1e” - matematyka

 

„Szkolni przyjaciele 1” (ćwiczenia),  WSiP

E.Schumacher, I. Zarzycka, K. Preibisz – Wala, J. Hanisz

 

 

813/1/2017

813/2/2017

Język angielski

„New English Adventure” 1

Wyd. Pearson

Tessa Lochowski, Cristina Bruni

819/1/2017

Religia

„Poznaję Boży świat”

(podręcznik

K.Mielnicki, E. Kondrak

AZ-11-01/18-Kl-4/20

 

 

 

2

Edukacja wczesnoszkolna

„Szkolni przyjaciele 1” MEN

Podręcznik

„Szkolni przyjaciele1e” - matematyka

 

„Szkolni przyjaciele 1” (ćwiczenia),  WSiP

E.Schumacher, I. Zarzycka, K. Preibisz – Wala, J. Hanisz

 

813/3/2018

813/4/2018

Język angielski

“New English Adventure” 2

wyd. Pearson

Viv Lambert, Anne Worrall, Arek Tkacz

819/2/2018

Religia

“Odkrywam Królestwo Boże” (podręcznik)

ks. K.Mielnicki, E. Kondrak

 

AZ-12-01/18-KI-7/21

 

 

 

3

Edukacja wczesnoszkolna

„Szkolni przyjaciele 1” MEN

Podręcznik

„Szkolni przyjaciele1e” - matematyka

 

„Szkolni przyjaciele 1” (ćwiczenia),  WSiP

E.Schumacher, I. Zarzycka, K. Preibisz – Wala, J. Hanisz

 

813/5/2019

813/6/2019

Język angielski

“New English Adventure 3”  wyd.Person

Viv Lambert, Anne Worrall, Arek Tkacz

819/3/2019

Religia

„Jezus jest z nami”

ks. dr J. Czerkawski, E. Kondrak

AZ-13-01/12-Kl-1/12

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DO KLAS IV -VIII

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. ŚW.BARBARY

W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 4 W KATOWICACH

 W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

     

                                       klasa IV

   

lp

nr dopuszczenia

przedmiot

tytuł podręcznika

autorzy

wydawnictwo

1

 AZ-21-02/12-KI-1/12

religia

Miejsca pełne Bogactw  ( podręcznik )

 
Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska

Wydawnictwo Jedność

2

867/1/2017

język polski

Między nami. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Agnieszak Łuczak, Anna Murdzek, Kamila Krzemieniewska-Kleban

Gdańskie Wydawnictwo Ośwatowe

3

840/1/2017

język angielski

English Class A1

Sandy Zervas, Catherine Bright, Arek Tkacz

Pearson

4

852/1/2017

muzyka

„Lekcja muzyki” Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

5

903/1/2017

plastyka

"Do dziela" Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

6

877/1/2020/z1

historia

Wczoraj i dziś. Klasa 4 Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

7

863/2019/z1

przyroda

Tajemnice przyrody Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Maria Marko-Worłowska, Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer

Nowa Era

8

780/1/2017

matematyka

Matematyka z plusem 4. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Ośwatowe

9

806/1/2017

informatyka

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV

Grażyna Koba

Migra

10

295/1/2017

technika

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

           
     

klasa V

   

lp

nr dopuszczenia

przedmiot

tytuł podręcznika

autorzy

wydawnictwo

1

AZ -21-01/20-KI-2/20 

religia

Szczęśliwi, którzy szukają prawdy (podręcznik)

ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak

Wydawnictwo Jedność

2

867/2/2018

język polski

Między nami. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 5 szkoły podstawowej

Agnieszak Łuczak, Anna Murdzek

Gdańskie Wydawnictwo Ośwatowe

3

840/2/2018

język angielski

English Class A1+

Jayne Croxford, Graham Fruen, Arek Tkacz

Pearson

4

852/2/2018

muzyka

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

5

903/2/2018

plastyka

 Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

6

877/2/2018

historia

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy piątej szkoły podstawowej

 Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

7

906/1/2018

geografia

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz

Nowa Era

8

844/1/2018

biologia

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Marian Sęktas, Joanna Stawarz

Nowa Era

9

780/2/2018

matematyka

Matematyka z plusem 5. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Ośwatowe

10

 

informatyka

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa

Grażyna Koba

Migra

11

295/2/2018

technika

 Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

           
     

klasa VI

   

lp

nr dopuszczenia

przedmiot

tytuł podręcznika

autorzy

wydawnictwo

1

AZ-22-01/20-KI-4/21

religia

„Szczęśliwi, którzy  odkrywają piękno” (podręcznik)

ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak

Wydawnictwo Jedność

2

867/5/2018

język polski

Między nami. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 6 szkoły podstawowej

A. Łuczak, E. Prylińska, K. Krzemieniewska-Kleban, A. Suchowierska

Gdańskie Wydawnictwo Ośwatowe

3

840/3/2019

język angielski

English Class A2

Sandy Zervas, Catherine Bright, Arek Tkacz

Pearson

4

18.02.2019  852/3/2019

muzyka

Lekcja muzyki. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

5

19.10.2018  903/3/2018

plastyka

 Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

6

877/3/2019

historia

Wczoraj i dziś. Klasa 6

 

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

7

 844/2/2019

biologia

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Joanna Stawarz

Nowa Era

8

 906/2/2019

geografia

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński

Nowa Era

9

780/3/2019

matematyka

 Matematyka z plusem 6. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Ośwatowe

10

806/3/2022/z1

informatyka

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VI

Grażyna Koba

Migra

11

295/3/2019

technika

 Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

           
     

klasa VII

   

lp

nr dopuszczenia

przedmiot

tytuł podręcznika

autorzy

wydawnictwo

1

AZ-31-01/13-KI-3/13

religia

Błogosławieni, którzy szukają Jezusa

ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska

Wydawnictwo Jedność

2

867/4/2017

język polski

Między nami. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 7 szkoły podstawowej

Agnieszka Łuczak, Ewa Prylińska, Agnieszka Suchowierska, Roland Maszka

Gdańskie Wydawnictwo Ośwatowe

3

840/5/2017

język angielski

English Class B1 , podręcznik do klasy VII, 

Carolyn Barraclough, Suzanne Gaynor, Arek Tkacz

Pearson

4

1096/1/2020

język niemiecki

Deutschtour FIT. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

Ewa Kościelniak –Walewska.

Nowa Era

5

852/4/2020/z1

muzyka

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

6

903/4/2020/z1

plastyka

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

Nowa Era

7

877/4/2020/z1

historia

Wczoraj i dziś klasa 7. Podręcznik do historii dla klasy  szkoły podstawowej

Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczow, Anna Łaszkiewicz,

Nowa Era

8

844/3/2020/z1

biologia

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej

Małgorzata Jefimow

Nowa Era

9

906/3/2019/z1

geografia

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Nowa edycja 2020 - 2022

 Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Mariusz Szubert

Nowa Era

10

780/4/2017

matematyka

Matematyka z plusem 7. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka

Gdańskie Wydawnictwo Ośwatowe

11

785/1/2017

chemia

Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Nowa Era

12

885/1/2017

fizyka

Spotkania z fizyką. Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Nowa Era

13

806/4/2017

informatyka

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VII

Grażyna Koba

Migra

           
     

klasa VIII

   

lp

nr dopuszczenia

przedmiot

tytuł podręcznika

autorzy

wydawnictwo

1

AZ-32-01/13-KI-4/14

religia

Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi (podręcznik)

ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska

Wydawnictwo Jedność

2

867/5/2018

język polski

Między nami. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 8 szkoły podstawowej

Agnieszka Łuczak, Ewa Prylińska, Agnieszka Suchowierska, Roland Maszka

Gdańskie Wydawnictwo Ośwatowe

3

1124/2021

język angielski

Pearson Repetytorium Ósmoklasisty

Arek Tkacz, Angela Bandis, Anita Lewicka, Richard Cowen, Renata Ranus; konsultacja: Anna Pasternak

Pearson

4

1096/2/2021

język niemiecki

Deutschtour FIT. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

Ewa Kościelniak –Walewska.

Nowa Era

5

877/5/2018

historia

 Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska

Nowa Era

6

874/2017

wiedza o społeczeństwie

Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowe

Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski

Nowa Era

7

844/3/2018

biologia

 Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

Nowa Era

8

906/4/2018

geografia

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński

Nowa Era

9

780/5/2018

matematyka

Matematyka z plusem 8. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka

Gdańskie Wydawnictwo Ośwatowe

10

785/2/2018

chemia

 Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Nowa Era

11

885/2/2018

fizyka

Spotkania z fizyką. Podręcznik dla klasy 8 szkoły podstawowej

Grażyna Francuz-Ornat. Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Róźańska

Nowa Era

12

806/5/2018

informatyka

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VIII

Grażyna Koba

Migra

13

846/2017

edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej

Jarosław Słoma

Nowa Era

 

NA GÓRĘ