Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. PEDAGOG SZKOLNY

PEDAGOG SZKOLNY

 

 

,, Jeśli chcesz dotrzymać kroku dziecku

- musisz podać mu rękę’’

Janusz  Korczak

                                                                      

Godziny pracy pedagoga szkolnego

 

mgr Monika Tomasionek

 

kontakt poprzez e-dziennik VULCAN lub adres mailowy:  monika.tomasionek@zsp4.katowice.pl

 

 

Poniedziałek     8.30 - 12.30

Wtorek               8.30 - 13.00

Środa                 8.30 - 13.00

Czwartek          9.30 - 14.00

Piątek               9.30 - 14.00

 


Działania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane w naszej szkole, zgodnie z Programem Wychowawczym Szkoły i Programem Profilaktycznym Szkoły, mają na celu wsparcie, poradnictwo, pomoc dydaktyczną i wychowawczą. 

 Zadania:

 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów
 • Szczegółowa analiza niepowodzeń dzieci
 • Organizowanie różnych form pomocy pedagogicznej
 • Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu sytuacji trudnych wychowawczo
 • Opracowanie działań profilaktycznych dla potrzeb konkretnego ucznia
 • Kierowanie uczniów i rodziców do instytucji specjalistycznych
 • Profilowanie zachowań społecznych
 • Działania na rzecz pomocy  materialnej dla uczniów
 • Zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyne, dydaktyczno-wyrównawcze, indywidualne lub w małej grupie z pedagogiem.

 

Współpracujemy z instytucjami wspomagającymi szkołę:

 • poradniami psychologiczno- pedagogicznymi,
 • policją,
 • strażą miejską,
 • Terenowymi Punktami Pomocy Społecznej,
 • sądem,
 • kuratorami
 • Specjalnym Ośrodkiem Wychowawczym 
 • Zespołem Świetlic Terapeutycznych ,, Gniazdo’’.

 

Udzielamy pomocy materialnej uczniom w formie wyprawki szkolnej  i  stypendium szkolnego.

Pliki do pobrania

NA GÓRĘ