ŚWIETLICA

  

 

                                                     Czynna jest w godzinach   700- 1700

 

Wychowawcy świetlicy zapewniają opiekę, pomagają w nauce, rozwijają zaiteresowania uczniów 

 

 Świetlica dysponuje 3 pomieszczeniami: salą zabawową, telewizyjną i gimnastyczną

 

Dodatkowo uczniowie mogą korzystać z pracowni komputerowej oraz sali gimnastycznej

 

BLOG ŚWIETLICOWY  

 

  http://sp13swietlica.blogspot.com/

 

 koordynator wychowawców świetlicy:

 Mariola Kustal - Koev

 wychowawcy świetlicy: 

Anna Rzezik, Katarzyna Latos, Bożena Dąbrowska, Damian Łebek, Agnieszka Osuch, Joanna Smolka-Jedlińska


W ramach  działalności  świetlicy szkolnej prowadzone są różne akcje, między innymi: „ Szklanka mleka” oraz „ Owoce w szkole”.

 W świetlicy uczniowie mają możliwość odrobienia zadań domowych i skorzystania z pomocy wychowawców. 

Świetlica zapewnia opiekę uczniom, którzy nie uczestniczą w zajęciach z religii.

Tutaj organizowane są różnorodne zajęcia : plastyczne, muzyczne, logopedyczne, sportowe i inne.

W świetlicy odbywają się liczne konkursy zręcznościowe, plastyczne , umysłowe, recytatorskie.

Dzieciom stworzono możliwość poznawania różnych zawodów poprzez spotkania z ciekawymi ludźmi .Świetlica ma swoje tradycje, które są pielęgnowane przez uczniów i wychowawców.

Już od wielu lat przygotowujemy przedstawienia jasełkowe, inscenizacje z okazji Dnia Babci i Dziadka. Współpracujemy z okolicznymi domami kultury, bibliotekami, przedszkolami.

Promujemy naszą szkołę, organizując konkursy dla przedszkolaków pod hasłem „ W świecie baśni” oraz uczestnicząc w różnych konkursach międzyszkolnych i regionalnych.   Często odnosimy w nich sukcesy.                                                                                           

 

 

NA GÓRĘ